Kvenna
Kunstverksted

Kvenna Kunstnerverksted A/S er initiert av kunsthåndverker Brit Dyrnes og har som formål å arbeide innenfor kulturell, kunstnerisk og kreativ næring både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Hovedformålet med Kvenna Kunstverksted er å styrke bransje-utviklingen i regionen ved å bygge et kompetansesenter innenfor det visuelle fagfelt med spisskompetanse på samtids-kunsthåndverket, keramisk displin. 

I tillegg vil jeg jobbe med formidling av kunst og kultur, og drive med utadrettet virksomhet – gi publikum i regionen opplevelser.