Kvenna
Kunstverksted

Kvenna Kunstnerverksted A/S er initiert av kunsthåndverker Brit Dyrnes og har som formål å arbeide innenfor kulturell, kunstnerisk og kreativ næring både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.